Bir tuşu

Bir tuşu

Bir daire ve ortadaki 1 numaralı kare. Klavye tuşu gibi görünüyor. Sayısal verileri vurgulamak için kullanılabilir, ör. yıl.

Kopyalayın: